Cyfrifiannell Budd-dal Tai a Gostyngiad Treth Cyngor

Dechrau cyfrifiad newydd

Dechrau cyfrifo'r budd-dal

Dewiswch yr opsiwn hwn os hoffech weld faint o Fudd-dal Tai neu Ostyngiad Treth Cyngor y gallech fod yn gymwys i'w dderbyn. Bydd rhai o'r manylion rydych yn ei ychwanegu yn llenwi rhannau o'r ffurflen gais ar-lein yn awtomatig. Bydd y cyfrifiad hwn yn arbed amser os rydych yn penderfynu cwbwlhau cais nes ymlaen.

Parhau gyda cyfrifiad sydd eisioes yn bodoli

Dewisiwch yr opsiwn yma i adfer hybysiad sydd wedi ei arbed yn flaenorol – rhowch eich rhif cyfeirnod ers y tro diwethaf a chliciwch Parhau
Loading section. Please wait a few moments...Please wait while we search for your details